FEDERACIÓ CATALANA DE KICK BOXING I MUAY THAÏ

Actualitat Covid-19 (Sars-Cov 2)

Informació actualitzada

Situació Covid-19

Des de la Federació, Anirem afegint tota la informació relativa a l’emergència sanitària del Covid-19.
si tens dubtes, si us plau, contacta mitjançant el formulari de contacte.
t’atendrem al més aviat possible

Logo federacion catalana de deportes de contacto

RESOLUCIÓ SLT/3090/2021, d'14 d' octubre.

La publicació de l’última resolució, en la qual s’amplia l’aforament, per a centres esportius en interior. En instal·lacions i equipaments en espais tancats, amb subjecció a l’aforament del 80% de l’autoritzat. Això sí, s’han de seguir escrupolosament els protocols covid que s’han portat fins ara, és el recomanable perquè no criminalitzin a el sector, i per poder fer un seguiment en cas de brot. 
Seguir llegint

Recomanem segueixin fent signar els fulls de responsabilitat, la desinfecció i el control de temperatura encara que no és obligatori ja, és recomanable encara que sigui aleatori en casos sospitosos. Mascaretes en zones que no siguin d’entrenament, etc., etc. S’ha de garantir la ventilació mínima establerta, a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis, si bé es recomana el compliment les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex. (En les instal·lacions i els equipaments esportius s’ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació). Així mateix, s’ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d’aglomeracions indicades a l’annex 1. En els vestidors s’ha de garantir específicament la ventilació mínima establerta, a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada descrites a l’annex 2 d’aquesta Resolució. Sembla que segueixen apostant per relaxar les postures i avui mateix, han arribat a l’acord que per aquest proper cap de setmana, surti publicat que, per a l’esport en recintes tancats l’aforament passi a ser de el 100%. Tanmateix, no podem donar-lo per ferm fins a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat.  

Logo federacion catalana de deportes de contacto

RESOLUCIÓ SLT/1840/2021, d'11 de juny.

Es prorroguen i es modifiquen les mesures:

Les instal·lacions i els equipaments esportius poden obrir i utilitzar-se sempre que es compleixin les condicions següents:

Es garanteixi que no se supera el 70% de l’aforament autoritzat, tant en les instal·lacions i els equipaments a l’aire lliure com en espais tancats, incloses les piscines.

 

Seguir llegint

– S’estableixi un control d’accés en forma de registre de persones que hi accedeixen.

– Es garanteixi una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

Els vestidors poden estar oberts. No obstant, les entitats responsables de la gestió de les instal·lacions i els equipaments esportius han d’informar les persones usuàries que l’ús dels vestidors és excepcional per a les que utilitzin el servei de piscina, si n’hi ha, i per a les que no tinguin possibilitat de canviar-se en un altre espai d’ús privatiu i no compartit abans o després de l’activitat esportiva.

L’ús dels vestidors queda condicionat a garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada descrites a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

– Es permet el desenvolupament d’activitats grupals amb subjecció a les condicions següents:

a) En instal·lacions i equipaments en espais tancats que acreditin el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 1, es poden dur a terme sempre que es respecti el límit de l’aforament al 70% i, excepte en les piscines, que les activitats es puguin desenvolupar amb mascareta.

Els titulars de les activitats han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria d’esports i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui l’espai de l’activitat, en la qual s’ha d’informar de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire, donant compliment a les condicions establertes a l’annex 1.

En la declaració ha de constar l’empresa o personal de manteniment habilitat d’acord amb el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, que garanteix que l’espai disposa d’una ventilació adequada als criteris establerts a l’annex 1.

b) En instal·lacions i equipaments en espais tancats que no estiguin inclosos en el supòsit de la lletra a), es poden dur a terme sempre que no concentrin més de deu persones, inclosa la persona que és la professora o monitora, si escau, i, excepte en les piscines, que les activitats es puguin desenvolupar amb mascareta.

La limitació de concentració de persones no afecta les activitats esportives on els participants tinguin llicència emesa per una federació esportiva o per un consell esportiu, que poden entrenar en els grups estables habituals i participar en les competicions permeses, sempre amb subjecció al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT, aplicant totes les mesures establertes als protocols COVID-19 corresponents i evitant qualsevol tipus d’aglomeració d’esportistes.

c) En instal·lacions i equipaments en espais a l’aire lliure es poden dur a terme respectant el límit de l’aforament al 70%.

– Es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d’acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

Es permet el desenvolupament de totes les competicions esportives a Catalunya, que s’han de desenvolupar d’acord amb el que preveu el Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya.

Logo federacion catalana de deportes de contacto

COVID-19 RESOLUCIÓ SLT/1278/2021 i ampliació horari 9 maig

A partir del dia 9 de maig, l’única diferència que han fet en el funcionament dels Clubs, és l’ampliació de l’horari nocturn, que es podran impartir activitats fins a les 11 de la nit. A continuació els resumim el més destacat de la publicació de l’1 de maig.Queda restringida l’entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquell desplaçaments, adequadament justificats…

Seguir llegint

Es permet el desenvolupament d’activitats grupals amb subjecció a les condicions següents: a) En instal·lacions i equipaments en espais tancats que acreditin el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 1, es poden dur a terme sempre que es respecti el límit de l’aforament al 50% i, excepte en les piscines, que les activitats es puguin desenvolupar amb mascareta. Els titulars de les activitats han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria d’esports i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui l’espai de l’activitat, en la qual s’ha d’informar de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire, donant compliment a les condicions establertes a l’annex 1.b) En instal·lacions i equipaments en espais tancats que no estiguin inclosos en el supòsit de la lletra a), es poden dur a terme sempre que no concentrin més de sis persones, inclosa la persona que és la professora o monitora, si escau, i, excepte en les piscines, que les activitats es puguin desenvolupar amb mascareta. La limitació de concentració de persones no afecta les activitats esportives on els participants tinguin llicència emesa per una federació esportiva o per un consell esportiu, que poden entrenar en els grups estables habituals i participar en les competicions permeses, sempre amb subjecció al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT, aplicant totes les mesures establertes als protocols COVID-19 corresponents i evitant qualsevol tipus d’aglomeració d’esportistes. En les instal·lacions i els equipaments en espais tancats s’ha de concertar cita prèvia. Es permet el desenvolupament de totes les competicions esportives a Catalunya, que s’han de desenvolupar d’acord amb el que preveu el Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya. Es preveu que a partir del pròxim 9 de maig, el toc de queda quedi restringit i potser donin una mica més d’amplitud a l’aforament permès, però tot dependrà de l’evolució de la pandèmia.

 Esperem poder seguir millorant les expectatives per al nostre sector, tan danyat en la pandèmia i a partir d’ara només rebre bones notícies.

Logo federacion catalana de deportes de contacto

COVID-19 RESOLUCIÓ SLT/971/2021, de 8 d'abril,

 En l’àmbit de l’esport, com s’ha anunciat, aquestes noves mesures no tenen afectació i es manté la possibilitat de realitzar entrenaments i competicions en tot l’àmbit de Catalunya. Els esportistes que hagin d’assistir a les corresponents cites esportives, no estan subjectes al confinament comarcal i poden desplaçar-se acreditant la seva condició,

 

Seguir llegint

mitjançant la inscripció en la prova corresponent o certificat del club o la federació.  No aixi per el públic que, no pot sortir de la comarca per assistir a competició esportiva permesa.

 

Logo federacion catalana de deportes de contacto

COVID-19 RESOLUCIÓ SLT/716/2021, de 12 de març

Es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
La mobilitat està permesa per tot l’àmbit de Catalunya per realitzar activitats autoritzades o en el grup bombolla corresponent.Es manté el toc de queda vigent entre les 22h i les 06h, excepte per les activitats de caràcter professional.

 

Seguir llegint

En l’àmbit de les instal·lacions: Instal·lacions indoor mantenen obertura amb un 30% d’aforament, cita prèvia i amb ús de vestidors quan els usuaris no puguin canviar-se al domicili propi. Les activitats grupals estan permeses mantenint l’aforament dels espais al 30% i ús de mascareta, prèvia declaració responsable sobre l’adequació de la ventilació a l’Annex I de la resolució.  Aquestes restriccions no són d’aplicació als entrenaments federats, que poden desenvolupar-se amb el número de participants que la modalitat requereixi. Instal·lacions outdoor mantenen obertura amb un 50% aforament, control d’accés i amb ús de vestidors quan els usuaris no puguin canviar-se en el propi domicili. Les activitats grupals estan permeses mantenint l’aforament dels espais al 50%. Aquesta restricció no és d’aplicació als entrenaments federats, que poden desenvolupar-se amb el número de participants que la modalitat requereixi.

En l’àmbit català, es permeten totes les competicions esportives. Les competicions esportives, excepte les estatals o internacionals de futbol i bàsquet professional, podran celebrar-se amb assistència de públic, segons les següents condicions: Amb aforament del 30% en espais tancats fins un màxim de 500 persones o un màxim de 1000 en cas de complir les condicions de ventilació previstes a l’Annex I de la resolució. Amb aforament del 50% en espais a l’aire lliure fins un màxim de 1000 persones.

 

Logo federacion catalana de deportes de contacto

Resolució SLT/612/2021 publicada dissabte 6 de març

Ampliació Restriccions. Les condicions de pràctica esportiva actuals a Catalunya són: Es manté la restricció de la mobilitat en l’àmbit comarcal. Poden obrir les instal·lacions indoor (Interiors)amb un 30% d’aforament i cita prèvia. Les activitats grupals estan permeses amb un aforament màxim del 30%  i ús de mascareta, sempre que es presenti declaració responsable sobre la qualitat del sistema de ventilació d’acord a l’annex 1 de la resolució.

 

Seguir llegint

Es poden obrir de nou l’ús de vestidors, tot i que es recomana que si és possible, es limiti a el màxim.

Aquestes restriccions no són d’aplicació als entrenaments federats, que poden desenvolupar-se amb el número de participants que la modalitat requereixi.

Es mantenen obertes les instal·lacions outdoor (Exteriors) amb un 50% aforament i, control d’accés . Les activitats grupals estan permeses amb un aforament màxim del 50%. Aquesta restricció no és d’aplicació als entrenaments federats, que poden desenvolupar-se amb el número de participants que la modalitat requereixi.

En l’àmbit català, s’autoritzen les Competicions Federades per categories a partir dels 16 anys, que han de celebrar-se sense públic.

En aquest sentit, tenen consideració de competicions federades les que pertanyen al calendari de la Federació (oficial o no oficial) o es requereix llicència emesa per la Federació per a la seva participació.

Es manté la possibilitat de celebrar competicions que donen accés a categories estatals, internacionals o professionals, que han de celebrar-se sense públic.

Es manté la possibilitat de celebrar competicions estatals, internacionals o professionals, que han de celebrar-se sense públic.

La limitació de mobilitat no opera, per assistir a entrenaments de la competició permesa, o a la pròpia competició

Logo federacion catalana de deportes de contacto

RESOLUCIÓ SLT/275/2021, de Salut publicada el 5 febrer

Es permet la mobilitat en l’àmbit comarcal.Poden obrir les instal·lacions Interiors amb un 30% d’aforament, cita prèvia i sense ús de vestidor excepte pels usuaris de piscina. Les activitats grupals estan permeses amb un màxim de 6 persones inclosa el o la monitora i ús de mascareta. Aquestes restriccions no són d’aplicació als entrenaments federats, que poden desenvolupar-se amb el número de participants que la modalitat requereixi.

Seguir llegint

Es mantenen obertes les instal·lacions Exterios amb un 50% aforament, control d’accés i sense ús de vestidor excepte pels usuaris de piscina. Les activitats grupals estan permeses amb un màxim de 6 persones inclosa el o la monitora. Aquesta restricció no és d’aplicació als entrenaments federats, que poden desenvolupar-se amb el número de participants que la modalitat requereixi.
En l’àmbit català, s’autoritzen les competicions que donen accés a categories estatals, internacionals o professionals, que han de celebrar-se sense públic.
Es manté la possibilitat de celebrar competicions estatals, internacionals o professionals, que han de celebrar-se sense públic.
Per assistir a entrenament de competició autoritzada o a la pròpia competició no opera la limitació de mobilitat.

Logo federacion catalana de deportes de contacto

COVID-19 RESOLUCIÓ SLT/133/2021, de 22 de gener

La resolució que prorroga les mesures de restricció de la RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener, sobre l’esport per evitar els contagis per COVID. Com es veu, en aquesta nova resolució, respecte els grups de pràctica esportiva de federats han eliminat la restricció a 6 persones (art. 8) i es poden desenvolupar, d’acord a les necessitats de la modalitat.

Es mantenen però el tancament dels equipaments coberts, a excepció de les piscines

 

Logo federacion catalana de deportes de contacto

PROTOCOL I RECOMANACIONS D'ACTUACIÓ SITUACIÓ COVID 19

Mesures generals cal tenir presents en totes les activitats i instal·lacions esportives durant la fase de represa.

Logo federacion catalana de deportes de contacto

COVID-19 RESOLUCIÓ OBERTURA 23 NOVEMBRE

Pla d’obertura progressiva d’activitats Full de ruta per la revisió de la intensitat de les mesures adoptades en motiu de la segona onada epidèmica de SARSCoV-2 a Catalunya 19 de novembre de 2020.

 

Logo federacion catalana de deportes de contacto

COVID-19 RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre

Per la qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

CONDICIONS DE PRÀCTICA ESPORTIVA EN LA FASE 1 DE DESESCALADA

 

CONDICIONS DE PRÀCTICA ESPORTIVA EN LA FASE 2 DE DESESCALADA

 

CONDICIONS DE PRÀCTICA ESPORTIVA EN LA FASE 3 DE DESESCALADA

 

FCKBMT

Bigger.Faster.Stronger

contacte

Política de privacitat

7 + 8 =

Abans d'enviar el missatge, pots llegir aquí la informació bàsica de protecció de dades

Responsable: Federació Catalana Kick-Boxing i Muay-Thaï

Finalitat: La recollida i tractament de les dades personals és per gestionar la sol·licitud que realitzes en aquest formulari de contacte.

Drets: Podràs exercir els teus drets d'accés, rectificació, limitació i suprimir les dades escrivint a info@fckbmt.es així com el dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control.

Informació addicional: Pots consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la pàgina web: https://fckbmt.es, així com consultar la meva política de privacitat.

El nostre horari d'atenció

Dilluns-Dijous: 17h a 20h i també formulari de contacte.

Dissabtes: (Formulari contacte)

Diumenge: Tancat (Formulari contacte)

Pots posar-te en contacte amb nosaltres amb el formulari de contacte